Årsmöte 2018

Den 14:e februari hölls årsmötet.  Största förändringen blev valet av Sven-Åke Karlsson SM7EKU som ordförande samt inval av Sven-Erik Johansson SM7FVT som ny styrelsemedlem. Zeev SA7BWV och Mats SA7AHC bytte återigen platser så att Mats blir vice ordförande. Nya på funtionärsposter är Sven-Åke SM7EKU som Stugfogde, Rasmus SA1CCR som Utbildningsansvarig och Bertil SM7KPB som revisor. En ändring av stadarnas paragraf 8 beslutades. Detta innebär att  kallelse till årsmöte kan ske via e-post. För mera info läs  Stadgar, Styrelse o funktionärer, Årsmöte 2018

 

Posted in Nyheter.