Årsmöte 2021-03-30

Årsmöte hölls via nättjänsten Jitsi Meet med viss tekniskt strul tisdagen den 30:e mars.  I mötet deltog nitton medlemmar.
Som ledamöter på två år omvaldes Sven-Åke Karlsson SM7EKU (Kassör) och Ulf Bergström SM7YLU(Sekreterare)
På alla övriga poster omvaldes sittande medlemmar.

För mer info styrelse o funktionärer .

Posted in Nyheter.