KSA Årsmöte 2023.

Årsmötet för 2023 den 8:e februari avhölls i FROs lokaler i Räppe.
21 av klubbens 72 medlemmar närvarade på mötet.
Som ordförande omvaldes på ett år Bo Hasselquist SM7HZK .
SM7YLU Uffe och SM7EKU Sven-Åke omvaldes som styrelsemedlemmar på två år.
SA7ILS David valdes in som QSL-manager, övriga funktionärer omvaldes på ett år.
För mer detaljerad information om beslut hänvisas till kallelsen, årsmötesprotokollet
och verksamhetsberättelsen för 2022 som finns publicerade under medlemssidor/mötesprotokoll.

Posted in Nyheter.