Årsmötet 2014

Årsmötet hölls den 12 februari och som om ny ordförande på ett år valdes Daniel Karlsson SM7YSA,  som styrelsemedlemmar på två år omvaldes Zeev Napadow SA7BWV och Mats Ljunggren SA7AHC. På övriga poster som Stugfogde, Byggledare, QSL-manager, Hemsidesansvarig, Utbildningsansvarig  och revisorer skedde ingen förändring.  Till ny valberedning valdes Anna Thilén SA7CEX och Nils-Olof Karlberg SM7DBD.

Posted in Nyheter.