Årsmötet 2015

På årsmötet som hölls den 11 februari omvaldes Daniel Karlsson SM7YSA som ordförande på ett år , som styrelsemedlemmar på två år omvaldes Sven-Åke Karlsson SM7EKU och Ulf Bergström SM7YLU. Som ny Stugfogde valdes Åke Sidemyr SA7BIS. Till QSL-managers omvaldes Gert Danielsson SM7LJS och som ny valdes Christer Jönsson SM7DVF. Som revisorer omvaldes Kjell Jarl SM7GVF och som ny revisor valdes Anders Nyberg SA7CDN. Till hemsidesansvarig omvaldes Daniel Karlsson SM7YSA och som ny valdes Ulf Bergström SM7YLU. Till ny valberedning omvaldes Anna Thilén SA7CEX och som ny valdes Max Vigna SA7AHE. På övriga poster som byggledare, utbildningsansvariga och revisorsuppleant skedde ingen förändring.

Posted in Nyheter.