Årsmötet 2019-02-13

Årsmöte för 2019 hölls onsdagen den 13:e februari.  24 medlemmar närvarade på mötet och den största förändringen blev valet av Bo Hasselquist SM7HZK som ordförande på ett år.
Som ledamöter på två år omvaldes Ulf Bergström SM7YLU (sekreterare) och Sven-Åke Karlsson SM7EKU (kassör).
På övriga poster valdes Mats Ljunggren SA7AHC som byggledare och delad hemsidesansvarig med Ulf Bergström SM7YLU
Bo Hasselquist SM7HZK som utbildningsansvarig och Anna Thilén SA7CEX som del i valberedningen. På övriga poster inga ändringar.

För mer info om styrelse o funktionärer och protokoll.

Posted in Nyheter.