Årsmöte 2022

Årsmötet den 9:e februari hölls både fysiskt i klubbstugan och digitalt på jitsi.
Åtta medlemmar samlades i klubbstugan och nio var med via jitsi.
Som ordförande på ett år omvaldes SM7HZK Bo.
SA7BWV Zeew omvaldes som styrelsemedlem på 2 år och SM7CKM Sven-Åke valdes in som ny styrelseledamot.
Övriga funktionärer omvaldes på ett år.

Posted in Nyheter.