Repeater SK7HW

2004-08-10/SM7GVF

2 meters repeatern

Ny hårdvara installerad 2003-08-20, på samma plats som tidigare, med samma antenner, fast omkastade.
Data på 2 m repeatern:

QTH:

Hollstorp, Växjö

Frekvens:

145,675/145,075 MHz, 77 Hz CTCSS på sändaren

Uteffekt:

80 W

Känslighet:

NF = 3 dB (?)

Antenner:

4 x dipoler

Antennhöjd:

180 magl (TX)

 

220 magl (RX)

 

205 masl (mastfot)


Funktioner:


Öppning med 1750 Hz ton eller DTMF 1.
Repeatern öppnar och ger en "dutt", varefter den kopplar ned efter fem sekunder, om man inte gör ett anrop.
Efter anropet ges ID med morsekod. Efter varje pass ges en "dutt" från repeatern.
Duttens tonhöjd beror på signalstyrkan, lägre ton för starkare signalstyrka.
Repeatern hänger i 20 sekunder utan bärvåg in, varefter den tyst går ned.

Repeatern kopplar ner efter fem minuter med öppen brusspärr, långpratare måste släppa mikrofonen ibland... dutten nåste fram.

SK7HW, sänds med morsekod var 8:e minut.

77 Hz subton (CTCSS) går ut på sändaren.

DTMF funktioner:

0

Kopplar ner repeater, kan öppnas igen

1

Öppnar repeatern

2

Öppnar/stänger brusspärren

20

Matningsspänningen i volt

3

Ger signalstyrka med morsekod, ökande värde för ökande signalstyrka

30

Ger drifttid i timmar med morsekod

60*?????

Konverterar DTMF till 5-ton CCIR

61*?????

Konverterar DTMF till 5-ton ZVEI

62*?????

Konverterar DTMF till 5-ton NATEL

99

Reset av logiken

#     

"Enter" (om inte brusspärren stänger, vilket även det betyder "enter")