Utfärd till radiomuséet i Göteborg

KSA anordnar tillsammans med FRO bussresa till Radiomuséet i Göteborg lördagen den 31/8.
Prel. med avfärd från Växjö 08:00 och återkomst ca 21:00.  Antalet platser är begränsat och delvis beroende hur många platser FRO behöver.

Posted in Nyheter.