Styrelsen och Funktionärer

Styrelsen  består för närvarande av följande personer

Ordförande: Daniel Karlsson  SM7YSA

Vice ordförande: Zeev Napadov SA7BWV

Sekreterare: Ulf Bergström SM7YLU

Kassör: Sven-Åke Karlsson SM7EKU

Ledamot: Mats Ljunggren SA7AHC

 

Funktionärer

Stugfodge: Daniel karlsson  SM7YSA

QSL Manager: Anna Thilén SA7CEX och Christer Jönsson SM7DVF

Byggledare: Mats Ljunggren SA7AHC

Provförättare för SSA: Christer Ihregren SM7VMO

Utbildningsansvarig:  Magnus Lydén SM7WZM

Revisor; Kjell Jarl SM7GVF och Anders Nyberg  SA7CDN

Revisor suppleant: Ingvar Lyden  SM7KPI

Valberedning: Rasmus Gazelius Skedinger SA1CCR / Max Vigna SA7AHE

Rekryteringsansvarig: Max Vigna  SA7AHE

Hemsidesansvarig: Daniel Karlsson SM7YSA / Ulf Bergström SM7YLU

 

KSA Stadgar