Repeater

SK7HW driver och administrerar följande repeatrar

DMR repeater 70 cm Id 240770

SK7HW  FM 2 m analog SVX-link repeater. Placerad på samma plats som DMR repeatern.

SK7HW-2 APRS digpeater placera vid Alvesta utmed väg 25

SA7AHC-1 APRS Digipeater och IGate placerad i Attsjö och administreras av SA7AHC/Mats

Mera iformation om våra repeatrar finner du på motsvarande sida under menu repeater