Aktuellt just nu

Klubben har ett antal riggar, antenner m.m inköpta från dödsbon till försäljning,
dessa är testade och vid behov reparerade och genomgångna.
Prylarna kommer senare även att läggas ut på diverse försäljningssiter.
Sidan uppdateras oregelbundet med nya prylar.
Bilder och info.

LoTW Down

Logbook of the world ligger nere sedan onsdagen den
15 maj, troligen p.g.a. en IT-attack.
Klicka här för aktuell status.

KSA Årsmöte 2024

Årsmötet hölls den 14:e februari på ALWEX företagscenter i Räppe 29 av klubbens 76 medlemmar närvarande på mötet.
Inga större förändringar på sammansättning av styrelse och funktionärer beslutades.
Nya QSL managers blev SM7KPB Bertil och SM7GVF Kjell samt att Krister SM7LXK ersätter SA7CEX Anna i valberedningen.

The Kronoberg Radio Award

Regler för klubbdiplom

Klubbdiplomet körs tillsvidare från och med 2017-01-01. Inga kontakter/QSL före detta datum kan tillgodoräknas för diplomet.

För att få klubbdiplomet krävs antingen att du har kört 5 olika klubbmedlemmar, eller 3 medlemmar samt klubbsignalen SK7HW, 
kontakt med klubbsignalen måste ha skett från klubbstugan.
även lyssnaramatörer (SWL) kan söka diplomet.
Gäller alla band och moder.

Ansöker om diplomet gör man via e-post till sk7hw@ssa.se varpå ansvarig i klubben kontrollerar ansökan

Rules for the SK7HW club award

The award runs until further from 2017-01-01. No contacts / QSL before this date can be credited for the diploma.

To get the club diploma requires either that you have run QSO with five different club members, or three members as well as the club signal SK7HW. QSO with the club call must have been from the clubhouse.
Also listening amateurs (SWL) can apply for the diploma, applies to all bands and modes.

Applying for the diploma is done via e-mail to sk7hw@ssa.se then our award manager verifies that all  QSOs are correct.

 

Obekanta signaler och Utility stationer

Har du råkat på någon obekant eller mystisk signal på banden ?

Här finns hjälp att få, ta en titt på Signal Identification Guide,
med en uppsjö av olika signaler sorterade på band och kategori med exempelljudfiler och vattenfallsbilder

Artemis är ett supportprogram till ovanstående Wikidatabas för att lättare hitta det man söker

Ta även en titt på Utility Dxers Forum med en hel del info om utility och number stations

Klubbmöte 7:e oktober med föredrag och film

Onsdagen 7:e oktober hölls en klubbmöte i FRO:s lokaler med besök av Erik SM7DZV och Enar SM7MQE från Ölands Radioamatörer som informerade om repeaternätet på Öland.
Mera information finns på SK7RN:s hemsida.
Efter deras presentation höll vår klubbmedlem SM7IGV Björn ett mycket intressant föredrag och visade en egenproducerad film om flygvapnets Lopra system.
15 medlemmar slöt upp på mötet, under mötet serverades korv och kaffe med tilltugg till stor belåtenhet.

Informellt möte i KSA trädgården

Enklare/Informellt möte i KSA trädgård lördagen den 15:e augusti

I skuggan av klubbstugan hölls ett enklare/Informellt klubbmöte lördagen den 15 augusti.
Totalt närvarade 17 klubbmedlemmar, några med familj samt 2 nyblivna smålänningar från Danmark, totalt samlades 23 personer.
Dagen började med det enkla mötet ute i skuggan, därefter tändes vår stora grill och det fixades hamburgare med tilltugg.
Under maten, eftermiddagen och långt in på kvällen diskuterades all världens saker men mest radioamatörsrelaterade ämnen .

WAZ

Nu har vi fått vårt CQ-WAZ diplom, som vi ansökte om i december 2018,
drygt 600 dagars handläggningstid  !

Hjälp Riksarkivet

Vill du vara med och rädda kulturarvet?

Riksarkivet måste inom en snar framtid lyckas med att läsa in och digitalisera äldre material som riskerar att förstöras.
Detta för att säkra framtida tillgång till informationen som finns på dem.
Därför ber Riksarkivet nu allmänheten om hjälp med att samla in gammal utrustning för uppspelning.

Titta i era gömmor om det finns något användbart

Läs mer här