Aktuellt just nu

Klubbens nya 2 meters repeater med SVX-link togs i provdrift 22-09-25 12:30. För mer info, användarmanual m.m
se under fliken repeater och FM2m SVX-link

Klubben har ett antal riggar m.m inköpta från dödsbon till försäljning,
dessa är testade och vid behov reparerade och genomgångna.
Riggarna kommer senare även att läggas ut på diverse försäljningssiter.

Bilder och info

Posted in Nyheter.