Aktuellt just nu

Klubben har ett antal riggar m.m inköpta från dödsbon till försäljning,
dessa är testade och vid behov reparerade och genomgångna.
Riggarna kommer även att läggas ut på diverse försäljningssiter.

Bilder och info

Posted in Nyheter.