Aktuellt just nu

Julbord 16:e December

Klubbens nya 2 meters repeater med SVX-link är nu i drift.
För mer info, användarmanual m.m
titta under flik repeater / FM2m SVX-link

Klubben har ett antal riggar m.m inköpta från dödsbon till försäljning,
dessa är testade och vid behov reparerade och genomgångna.
Riggarna kommer senare även att läggas ut på diverse försäljningssiter.
Bilder och info

The Kronoberg Radio Award

Regler för klubbdiplom

Klubbdiplomet körs tillsvidare från och med 2017-01-01. Inga kontakter/QSL före detta datum kan tillgodoräknas för diplomet.

För att få klubbdiplomet krävs antingen att du har kört 5 olika klubbmedlemmar, eller 3 medlemmar samt klubbsignalen SK7HW, 
kontakt med klubbsignalen måste ha skett från klubbstugan.
även lyssnaramatörer (SWL) kan söka diplomet.
Gäller alla band och moder.

Ansöker om diplomet gör man via e-post till sk7hw@ssa.se varpå ansvarig i klubben kontrollerar ansökan

Rules for the SK7HW club award

The award runs until further from 2017-01-01. No contacts / QSL before this date can be credited for the diploma.

To get the club diploma requires either that you have run QSO with five different club members, or three members as well as the club signal SK7HW. QSO with the club call must have been from the clubhouse.
Also listening amateurs (SWL) can apply for the diploma, applies to all bands and modes.

Applying for the diploma is done via e-mail to sk7hw@ssa.se then our award manager verifies that all  QSOs are correct.

 

Årsmöte 2022

Årsmötet den 9:e februari hölls både fysiskt i klubbstugan och digitalt på jitsi.
Åtta medlemmar samlades i klubbstugan och nio var med via jitsi.
Som ordförande på ett år omvaldes SM7HZK Bo.
SA7BWV Zeew omvaldes som styrelsemedlem på 2 år och SM7CKM Sven-Åke valdes in som ny styrelseledamot.
Övriga funktionärer omvaldes på ett år.

Obekanta signaler och Utility stationer

Har du råkat på någon obekant eller mystisk signal på banden ?

Här finns hjälp att få, ta en titt på Signal Identification Guide,
med en uppsjö av olika signaler sorterade på band och kategori med exempelljudfiler och vattenfallsbilder

Artemis är ett supportprogram till ovanstående Wikidatabas för att lättare hitta det man söker

Ta även en titt på Utility Dxers Forum med en hel del info om utility och number stations

Klubbmöte 7:e oktober med föredrag och film

Onsdagen 7:e oktober hölls en klubbmöte i FRO:s lokaler med besök av Erik SM7DZV och Enar SM7MQE från Ölands Radioamatörer som informerade om repeaternätet på Öland.
Mera information finns på SK7RN:s hemsida.
Efter deras presentation höll vår klubbmedlem SM7IGV Björn ett mycket intressant föredrag och visade en egenproducerad film om flygvapnets Lopra system.
15 medlemmar slöt upp på mötet, under mötet serverades korv och kaffe med tilltugg till stor belåtenhet.

Informellt möte i KSA trädgården

Enklare  / Informellt möte i KSA trädgården lördagen den 15:e augusti

I skuggan av klubbstugan hölls ett enklare / Informellt klubbmöte under lördagen den 15 augusti.
Totalt var vi 17 klubbmedlemmar, några med familj samt 2 nyblivna smålänningar från Danmark totalt samlades 23 personer.
Dagen började med det enkla mötet ute i skuggan, därefter tändes våra stora grill och fixade hamburgare med tilltugg.
Under maten och eftermiddagen samt kvällen diskuterades all världens saker men mest radioamatörsrelaterat.
Då hamburgarna var mättande så blev många korvar som skulle grillas över.

WAZ

Nu har vi fått vårt CQ-WAZ diplom, som vi ansökte om i december 2018,
drygt 600 dagars handläggningstid  !

Hjälp Riksarkivet

Vill du vara med och rädda kulturarvet?

Riksarkivet måste inom en snar framtid lyckas med att läsa in och digitalisera äldre material som riskerar att förstöras.
Detta för att säkra framtida tillgång till informationen som finns på dem.
Därför ber Riksarkivet nu allmänheten om hjälp med att samla in gammal utrustning för uppspelning.

Titta i era gömmor om det finns något användbart

Läs mer här

Klubbträffen 9:e oktober

Onsdag 9:e oktober anordnade klubben och DL 7 en klubbträff med besökare från Eksjö, Ljungby, Asarum och Kristianstad  klubbarna.
Även Tilman SMOJZT gästade möten och höll ett föredrag om gammal o ny teknik.
Antal besökare ca 35 varav ungefär hälften från KSA.

Nationaldagsfirande

Nationaldagen firades genom att 18 medlemmar samlades i trädgården, grillade och umgicks med diverse snack om allt ända fram till 20 tiden.