The Kronoberg Radio Award

Regler för klubbdiplom

Klubbdiplomet körs tillsvidare från och med 2017-01-01. Inga kontakter/QSL före detta datum kan tillgodoräknas för diplomet.

För att få klubbdiplomet krävs antingen att du har kört 5 olika klubbmedlemmar, eller 3 medlemmar samt klubbsignalen SK7HW, 
kontakt med klubbsignalen måste ha skett från klubbstugan.
även lyssnaramatörer (SWL) kan söka diplomet.
Gäller alla band och moder.

Ansöker om diplomet gör man via e-post till sk7hw@ssa.se varpå ansvarig i klubben kontrollerar ansökan

Rules for the SK7HW club award

The award runs until further from 2017-01-01. No contacts / QSL before this date can be credited for the diploma.

To get the club diploma requires either that you have run QSO with five different club members, or three members as well as the club signal SK7HW. QSO with the club call must have been from the clubhouse.
Also listening amateurs (SWL) can apply for the diploma, applies to all bands and modes.

Applying for the diploma is done via e-mail to sk7hw@ssa.se then our award manager verifies that all  QSOs are correct.

 

Posted in Nyheter.