Klubbdiplom / Kronoberg Radio Award

SK7HW regler för klubbdiplom

För att få klubbdiplomet krävs antingen att du har kört 5 olika klubbmedlemmar, eller 3 medlemmar samt klubbsignalen SK7HW. 
Kontakt med klubbsignalen måste ha skett från klubbstugan för att räknas.

Även lyssnaramatörer (SWL) kan söka diplomet.

Gäller alla band och moder.

Ansöker om diplomet gör man via e-post till sk7hw@ssa.se varpå ansvarig i klubben kontrollerar så att de QSO man kört verkligen är korrekta.

Klubbdiplomet körs tillsvidare från och med 2017-01-01. Inga kontakter/QSL före detta datum kan tillgodoräknas för diplomet.

Rules for the SK7HW club award

To get the club diploma requires either that you have run QSO with five different club members, or three members as well as the club signal SK7HW. QSO with the club call must have been from the clubhouse.

Also listening amateurs (SWL) can apply for the diploma.

Applies to all bands and modes.

Applying for the diploma is done via e-mail to sk7hw@ssa.se then our award manager verifies that all the QSOs are correct.

The award runs until further from 2017-01-01. No contacts / QSL before this date can be credited for the diploma.