Kurs

Kurs för att bli Radioamatör

Klubben samarbetar med Södertörns Radioamatörer SK0QO som genomför en webbaserad certifikatkurs på distans.

För vuxna (över 25 år) är avgiften 400:- och då ingår 2 års medlemskap i SK0QO.

Efter avslutad kurs kan slutprov avläggas hos Kronobergs Sändareamatörer med vår provförrättare SM7CKM Sven-Åke Eriksson

Mer info och anmälan till certifikatkurs