Bli medlem

Medlemskap i klubben kan sökas av fysik person som uppfyller minst ett av följande alternativ:

innehar gällande certifikat för amatörradiosändare
är medlem i Föreningen Sveriges Sändareamatörer
radiointresserad, vilken rekommenderas av minst två av klubbens medlemmar

Beslut om medlemskap fattas av styrelsen.

Medlemsavgift

Klubbens medlemmar skall för varje år betala en årsavgift, vilken fastställes av föregående års ordinarie årsmöte.
Medlemmar som tillkommer under kvartal 4 gäller den första årsavgiften även för det därpå följande året.

Nuvarande medlemsavgift är 100:- under 25 år och över 25 år är den 200:-
Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 365-0462 eller Swish 1230273946.

Medlemsavgiften ska betalas senast 1 Mars.

Länk till ansökningsblankett