DMR

Nyheter !!

-2021-05-08. Lite längre ner på sidan finns nu en länk till Johan Thids video om hur man konfigurerar APRS på AnyTone 878.
-2021-04-13. Den svenska listan är nu synkad mot DMR-id på RadioID därav har antal DMR-id minskat med 17 st.
-2021-03-25. Uppdaterat dokumentet som beskriver hur man kommer igång med DMR och beskrivningar för programmering av AnyTone 878UV.
-2021-03-19. Numera finns talgrupp 98 som kan användas för att testa mot andra radioamatörer världen över. Exv audio eller software utan att störa samtal på andra talgrupper.
-2021-03-09. OBS,OBS. Fr.o.m 15/3 kommer Brandmeister att ta bort det generella lösenordet, passw0rd. Detta innebär att man måste lägga in ett eget lösenord  genom att gå till Selfcare-sidan och aktivera Hotspot Security samt ange ett lösenord. Samma lösenord ska sedan läggas in i programvaror och Hotspots som du har. Utförligare beskrivning hittar du på denna länk: https://news.brandmeister.network/ .
– 2021-02-07. OM man använder filen för DueDe-star längre ner på sidan så måste man redigera sitt eget ID genom att ta bort _ (underscore) mellan Call och Namn och ersätta det med ett blanksteg. Programmet gör en kontroll vid connect om man själv finns med i listan. Om man inte finns med eller att raden inte har rätt formatering så blir det ett felmeddelande. Det går fint att redigera med Anteckningar.
– 2020-12-20. Kompletterat med fil på användar-id till DuDe-Star, är en mjukvara för PC som gör att du kan köra DMR utan radio. Programvaran kan laddas ner via denna DuDe-Starlänk. Du måste ha DMR-id och inloggning i Brandmeister om du inte har detta sedan tidigare. Ansökan om DMR-id görs på RadioID , ansökan om inloggning till Brandmeister görs på denna länk. Fil med Call, Förnamn och Adress kan laddas ner längre ner på sidan.
– 2020-12-19.  Fr.o.m idag ansöker man om DMR-id på RadioID.net , ham-digital har upphört.
– 2020-12-17. Det har idag kommit en ny talgrupp för att diskutera teknikfrågor, 240850 är talgruppsnumret och den kallas även för “Teknikrum”.

APRS på AnyTone 878.

Johan Thid har gjort en instruktionsvideo för hur man konfigurerar APRS på AnyTone 878. Är du sugen på att använda APRS så ska du kolla in videon på denna länk. Till videon på YouTube.

Diverse dokument att ladda ner.

Ladda ned genom att Högerklicka på länken och välj “Spara länk som” eller öppna genom att klicka på länken.
Amatörradioguide för Digital Mobil Radio, skriven av W2XAB

Ladda ner Amatörradioguiden (PDF).

Dokument som beskriver hur man kommer igång med DMR och beskrivningar för programmering av AnyTone D878UV.

Ladda ner Beskrivning av DMR och programmering av D878UV (PDF).

Praktisk mall för att komma ihåg vilken funktion P- och PF-tangenter är programmerade med på AnyTone 868 och 878.

MLadda ner mallen (PDF).

Komplett kodplugg för AnyTone D878UV.

SM0RUX, Pontus, har lagt ner ett gediget arbete och uppdaterat  alla Sveriges repeatrar i denna kodplugg. Han kommer att uppdatera kodpluggen efter hand. Ni som vill ha en färdig kodplugg har här möjligheten att ladda ner en sådan, glöm inte att komplettera med eget DMR-id och call. Tack Pontus att vi får länka till dig !
Länk till senaste release av kodplugg: https://github.com/sm0rux/at-d878uv/releases
Länk till arbetsfiler i .csv-format: https://github.com/sm0rux/at-d878uv
Kodpluggen är publicerad under GPLv3. Länk till GPLv3-licensen som gäller: https://github.com/sm0rux/at-d878uv/blob/master/LICENSE

Kontaktlistor AnyTone, Kydera/Retevis och DuDe-Star.

Jag uppdaterar inte de utländska kontakterna lika ofta som de svenska. De svenska kontakterna uppdaterar jag i ALLA filerna. Utländska kontakter uppdaterat 2021-06-21 (198806 st +486), Svenska kontakter uppdaterat 2021-06-18 (2028 st +1). Nytillkomna SA7JMF.
Kompletta kontaktlistor i csv-format. Båda listorna innehåller utökad information om de svenska DMR-id:na. DMR-id delas numera ut i  2400xxx-serien oavsett vilket distrikt man tillhör.
Ändringar/justeringar i listan kan mejlas till SM7CKM.

CSV-filer för bl.a. AnyTone 578,868,878.

WW Komplett lista att ladda ner för AnyTone (CSV). (Updated 21/6-2021)

SE  Komplett lista med svenska DMR-id att ladda ner för AnyTone (CSV). (Updated 18/6-2021)

CSV-filer för bl.a. Kydera 300UV/Retevis RT73.

WW Komplett lista att ladda ner för Kydera/Retevis RT73 (CSV). (Updated 21/6-2021)

Ovanstående fil tar c:a 50 min att ladda in i radion om du väljer 128 bytes, (Call,DMR-id,Namn,Adress,Kommun,Land). Välj istället 16 bytes, då laddas bara Call och DMR-id, detta tar dryga 5 minuter.

SE Komplett lista med svenska DMR-id att ladda ner för Kydera/Retevis RT73 (CSV). (Updated 18/6-2021)

Denna fil laddas på 5-10 minuter om du väljer 128 bytes, Call,DMR-id,Namn,Adress,Kommun,Land.

DAT-fil för DuDe-Star.

WW_DuDe-Star_Komplett lista att ladda ner för DuDe-Star mjukvaruprogram (DAT). (Updated 21/6-2021)

Högerklicka på länken ovan och välj Spara länk som…. för att hämta filen. Kopiera sedan in filen i mappen för DuDe-Star under Användare, Användarnamn, AppData/Application Data, Local, DuDeStar. Med denna fil ser du både Call, Namn och Adress.
OBS: Glöm inte redigera din “egen” rad enligt Nyheter längst upp på sidan. !!!