Styrelsen och Funktionärer

Styrelsen  består för närvarande av följande personer

Ordförande: Sven-Åke Karlsson SM7EKU

Vice ordförande: Mats Ljunggren SA7AHC

Sekreterare: Ulf Bergström SM7YLU

Kassör: Sven-Åke Karlsson SM7EKU

Ledamot: Zeev Napadov SA7BWV, Sven-Erik Johansson SM7FVT

 

Funktionärer

Stugfodge: Sven-Åke Karlsson SM7EKU

QSL Manager: Anna Thilén SA7CEX och Christer Jönsson SM7DVF

Byggledare: Mats Ljunggren SA7AHC

Provförättare för SSA: Christer Ihregren SM7VMO

Utbildningsansvarig / Rekryteringsansvarig:  Rasmus Gazelius Skedinger SA1CCR

Revisor; Bertil Lydén SM7KPB och Anders Nyberg  SA7CDN

Revisor suppleant: Ingvar Lydén  SM7KPI

Valberedning: Rasmus Gazelius Skedinger SA1CCR / Max Vigna SA7AHE

Hemsidesansvarig: Daniel Karlsson SM7YSA / Ulf Bergström SM7YLU

 

KSA Stadgar