Styrelsen och Funktionärer

Styrelsen  består för närvarande av följande personer

Ordförande: Bo Hasselquist SM7HZK

Vice ordförande: Sven-Åke Eriksson SM7CKM

Sekreterare: Ulf Bergström SM7YLU

Kassör: Sven-Åke Karlsson SM7EKU

Ledamot: Zeev Napadov SA7BWV

Funktionärer

Stugfodge: Sven-Åke Karlsson SM7EKU

QSL Manager: Bertil SM7KPB och Kjell SM7GVF

Byggledare: Mats Ljunggren SA7AHC

Revisor; Bertil Lydén SM7KPB och Anders Nyberg  SA7CDN

Revisor suppleant: Ingvar Lydén  SM7KPI

Valberedning: Krister Elbrink SM7LXK / Börje Haraldsson SM7PHS

Hemsidesansvarig: Mats Ljunggren SA7AHC / Ulf Bergström SM7YLU

KSA Stadgar