QSL-info

Information om hur du sorterar QSL-korten innan du lämnar dem på KSA.

På Mars månadsmöte höll SM7MXP ett uppskattat föredrag om QSL kort och QSL hantering, power point presentationen finns på följande länk SK7HW QSL-hantering

Då vi betalar per QSL-kort måste vi veta hur många kort vi skickar och därför ber vi också att ni bifogar en lapp där det står hur många QSL-kort ni skickar.
För att underlätta QSL-hanteringen på KSA ber vi medlemmarna att sortera sina QSL-kort enligt följande:

1  Alla QSL-kort inom SM sorteras distriktsvis SM0, SM1, etc. och läggs i en separat bunt.

2   QSL-korten som skall skickas ut i världen sorteras enligt DXCC-listan, förutom de kort som skall till USA då vi vill ha dem överst i QSL-bunten och Ryska underst,
detta underlättar vår sortering av dessa länder

QSL kort till USA skall sorteras distriktvis.
Alla kort till 1:a 2:a 3:e osv distriktet lägges för sig, observera att alla olika prefix inom resp distrikt lägges samman, W1, KA1, WB1, NC1 osv.
Distrikt 4 skall delas in i enkla och dubbla prefix, dvs. K4, N4, W4 för sig och alla AF4, KD4, NS4, WB4 för sig
på detta sätt blir det 11 buntar för USA: W1,W2, W3, W4, WA4, W5, W6, W7, W8, W9, WØ.
dessutom kan nämnas att alla US-besittningar och stater utanför själva fastlandet exempelvis KH2 KH6 KL7 KP2 KP4 sorteras var för sig som separata länder.

Dog_Dx

3  Kort till länder utan QSL-byrå måste skickas direkt eller via manager, oftast går det att se på QRZ.com hur stationen vill ha sina QSL kort.
Kontrollera även om byrå finns på IARU förteckning över QSL Bureaus.

Generellt kan man säga att ungefär 95 procent av korten till många av länderna utan byrå har en QSL-Manager i ett annat land där det finns en fungerande QSL-byrå dit man skall skicka kortet.

Det finns även den del länder som har medlemskap i IARU där QSL-byråns aktivitet är mycket låg. Bland annat 3DA, 6Y, 9G, H4, ZF och YJ.
Det finns även en del gamla sovjetstater med bristande QSL-verksamhet exempelvis i Kaukasusområdet som 4J, 4K, EK.
Andra länder som Z3, ZA har tyvärr dålig ekonomi så att de inte har råd att hämta ut våra QSL  kort till sina medlemmar.

Att tänka på

De flesta kort som idag inkommer till klubben är generellt ganska bra sorterade. Det finns dock några saker att tänka på:

1/ Kort till Ex-sovjet skall numera vara uppdelade på de egna staterna. Nästan alla har idag sina egna byråer. Men framför allt försök bl.a. att skilja på RYSSLAND och UKRAINA. Detta är ett nästan genomgående fel som många har svårt med.

2/ Kort till USA skall sorteras på DISTRIKT oavsett prefix. (Undantag distrikt 4). Men samla alla kort med siffran 1 för sig. Alla med siffran 2 för sig osv.

3/ Om Ni skriver signalen på en blank baksida, vänligen skriv det på kortets långsida till vänster och inte på kortsidan. Det sparar en extra vridning av bunten innan den sorteras. I detta sammanhang ber jag om att signalen skall synas klart och gärna i lite större text än inbakad i exempelvis en tryckt etikett.

4/ UNDVIK små papperslappar och gem för att sära på olika länderna. De är bara i vägen. Ett gummiband om HELA bunten är oftast tillräckligt.

5/ Bifoga en lapp med antal QSL-kort ni avser att sända.

Lathund för QSL att ladda ner och ta fram när du skall sända dina QSL kort.

Om ni har ytterligare frågor angående hur ni skall hantera era utgående OSL kort besvaras av våra QSL-managers Bertil SM7KPB och Kjell SM7GVF