QSL-info

Information om hur du sorterar QSL-korten innan du lämnar dem på KSA.

På Mars månadsmöte höll SM7MXP ett uppskattat föredrag om QSL kort och QSL hantering, power point presentationen finns på följande länk SK7HW QSL-hantering

Då vi betalar per QSL-kort måste vi veta hur många kort vi skickar och därför ber vi också att ni bifogar en lapp där det står hur många QSL-kort ni skickar.
För att underlätta QSL-hanteringen på KSA ber vi medlemmarna att sortera sina QSL-kort enligt följande:

1  Alla QSL-kort inom SM sorteras distriktsvis SM0, SM1, etc. och läggs i en separat bunt.

2   QSL-korten som skall skickas ut i världen sorteras enligt DXCC-listan, förutom de kort som skall till USA då vi vill ha dem överst i QSL-bunten och Ryska underst,
detta underlättar vår sortering av dessa länder

QSL kort till USA skall sorteras distriktvis.
Alla kort till 1:a 2:a 3:e osv distriktet lägges för sig, observera att alla olika prefix inom resp distrikt lägges samman, W1, KA1, WB1, NC1 osv.
Distrikt 4 skall delas in i enkla och dubbla prefix, dvs. K4, N4, W4 för sig och alla AF4, KD4, NS4, WB4 för sig
på detta sätt blir det 11 buntar för USA: W1,W2, W3, W4, WA4, W5, W6, W7, W8, W9, WØ.
dessutom kan nämnas att alla US-besittningar och stater utanför själva fastlandet exempelvis KH2 KH6 KL7 KP2 KP4 sorteras var för sig som separata länder.

Dog_Dx

3  Kort till länder utan QSL-byrå måste skickas direkt eller via manager.
Följande länder har för närvarande ingen QSL byrå
(källa SSA.se)

 • 3B – Mauritius
  3C – Equatorial Guinea
  3CØ – Pagalu Island
  3DAØ – Swaziland
  3W – Vietnam
  3X – Guinea
  4O – Montenegro
  5A – Libya
  5R8 – Madagascar
  5T5 – Mauritania
  5U7 – Niger
  7O – Yemen
  7P – Leshoto
  7Q7 – Malawi
  8Q7 – Maldive Island
  9N – Nepal
  9Q – Zaire
  9U – Burundi
  9X – Rwanda
  A3 – Tonga
  A5 – Bhutan
  A6 – United Arab Emirates
  C2 – Nauru
  C5 – Gambia
  C6 – Bahamas
  CN – Morocco
  D2 – Angola
  D4 – Cape Verde
  D68 – Comoros
  E35 – Eritrea
  E4- Palestina
  E5- So/No Cook
  EL – Liberia
  EP -Iran
  ET – Ethiopia
  J5 – Guinea-Bissau
  J6 – Saint Lucia
  J8 – St Vincent
  KC4 – Antarctica
  KC6 – Belau
  KHØ,1,4,5,8,9, KP1, 5 – US-områden
  KP1 – Navassa Island
  KP5 – Desecheo Island
  P2 – Papua New Guinea
  P5 – North Korea
  PZ – Suriname
  S2 – Bangladesh
  S79 – Seychells
  S9 – Sao Tome
  ST – Sudan
  SU – Egypt
  T2 – Tuvalu
  T3 – Kiribati
  T5 – Somalia
  T8 – Belau
  TJ – Cameron
  TL – Central African Republic
  TN – Congo
  TT – Chad
  TY – Benin
  V3 – Belize
  V4 – St Kitts
  V6 – Micronesia
  VP6 – Pitcairn Island
  VP2E – Anguilla
  VP2M – Montserrat
  XU – Cambodia
  XW – Laos
  XX9 – Macao
  XZ – Myanmar
  YA – Afghanistan
  ZD7 – St Helena
  ZD9 – Tristan da Cunha
  ZK – ZK1, ZK2 ock ZK3

Generellt kan man säga att ungefär 95 procent av korten till många av ovanstående länder har en  QSL-Manager i ett annat land där det finns en fungerande QSL-byrå dit man skall skicka kortet.

Det finns även den del länder som har medlemskap i IARU där QSL-byråns aktivitet är mycket låg. Bland annat 3DA, 6Y, 9G, H4, ZF och YJ.
Det finns även en del gamla sovjetstater med bristande QSL-verksamhet exempelvis i Kaukasusområdet som 4J, 4K, EK.
Andra länder som Z3, ZA har tyvärr dålig ekonomi så att de inte har råd att hämta ut våra QSL  kort till sina medlemmar.

För mer info se IARU:s förteckning över QSL Bureaus

Att tänka på

De flesta kort som idag inkommer till klubben är generellt ganska bra sorterade. Det finns dock några saker att tänka på:

1/ Kort till Ex-sovjet skall numera vara uppdelade på de egna staterna. Nästan alla har idag sina egna byråer. Men framför allt försök bl.a. att skilja på RYSSLAND och UKRAINA. Detta är ett nästan genomgående fel som många har svårt med.

2/ Kort till USA skall sorteras på DISTRIKT oavsett prefix. (Undantag distrikt 4). Men samla alla kort med siffran 1 för sig. Alla med siffran 2 för sig osv.

3/ Om Ni skriver signalen på en blank baksida, vänligen skriv det på kortets långsida till vänster och inte på kortsidan. Det sparar en extra vridning av bunten innan den sorteras. I detta sammanhang ber jag om att signalen skall synas klart och gärna i lite större text än inbakad i exempelvis en tryckt etikett.

4/ UNDVIK små papperslappar och gem för att sära på olika länderna. De är bara i vägen. Ett gummiband om HELA bunten är oftast tillräckligt.

Lathund för QSL att ladda ner och ta fram när du skall sända dina QSL kort.

Om ni har ytterligare frågor angående hur ni skall lämna in QSL-korten på KSA besvaras dessa av QSL-Ansvariga
Christer SM7DVF. eller Anna SA7CEX