KSA Årsmöte 2024

Årsmötet hölls den 14:e februari på ALWEX företagscenter i Räppe 29 av klubbens 76 medlemmar närvarande på mötet.
Inga större förändringar på sammansättning av styrelse och funktionärer beslutades.
Nya QSL managers blev SM7KPB Bertil och SM7GVF Kjell samt att Krister SM7LXK ersätter SA7CEX Anna i valberedningen.

Posted in Nyheter.