70-årsjubileum och radiohistoria i Växjö

Denna sammanställning är framtagen av Nisse Karlberg, SM7DBD, vintern 2016 med anledning att KSA firade 70-årsjubileum samt 40-årsjubileum av klubbens auktioner i Växjö.

1. Den första kända Radioverksamheten i Växjö skedde 1923 av en hr Seger från Karlskrona som erbjöd Smålandsposten att ordna lokala rundradiosändningar.
Studio placerades i en redaktionslokal på Smålandsposten, sändaren på Östregårds-skolans tak (där auktionerna mestadels hålls) och mottagare på några ställen i stan. Priset för att avnjuta utsändningen var 1 krona och 15 öre. Den allra första rundradio- sändningen i Sverige skedde i Boden 12/7 1921. Grimeton-sändaren, som fortfarande fungerar, togs i bruk 1924 och Radiotjänst började sända 1/1 1925 och Motalas långvågssändare byggdes 1927. De första radioamatörerna i Växjö var:
– SMUS, Ragnar Christiansson, fick amatörlicens 22/5 1925, och licenskostnaden för
radiomottagningsapparat var 12:-
– SMRT, Thure Sjöstrand, fick amatörlicens 6/2 1926 (erhöll telegrafistcertifikat
1920)
– SMWR, Bertil Kronström, fick amatörlicens 11/4 1927
– SMVM, Henry Ottosson, fick amatörlicens 12/8 1927
– SMUO, G. Abrahamsson, fick amatörlicens 17/2 1928. Ett original-QSL för hans
QSO med en OZ-station 13/2–28 finns inramat på väggen i vår
klubbstuga! Hans rigg var 2 W:s effekt och en longwireantenn.
– SMUU, Viola Ottosson, fick amatörlicens 30/11 1928 (hon var syster till SMVM)
– SMUS fick på 30-talet signalen SM7YA och gifte sig dessutom med SMUU
De flesta körde enl. bevarade QSL med effekter på 5-10 W och LW-antenner och ingen distriktssiffra användes.
Den allra första amatörlicensen i Sverige fick SMZZ, herr G. Fant i Stockholm den 9/3 1925, d.v.s. två månader före SMUS.

historik1SMUS:s QSL från 23/1 1927

2. På 30-talet tillkom ytterligare amatörer i Växjö:
– SM7XY, Sture Jönsson, 29/3 1934
– SM7QB, M. Kruuse, 30/12 1935
– SM7QC, Wilhelm Berggren, 30/12 1935
– SM7MF, Marianne Ullman, 22/2 1938
– SM7MU, Torsten Ullman, 8/4 1938 (världs- och olympiamästare på pistol)
Någon lokal radioklubb fanns inte före 2:a världskriget men trots det hölls ett SM7-möte i Växjö i maj 1939

historik2

SM7-möte i Växjö våren 1939
3. På grund av kriget var amatörradio förbjuden i Sverige 1939-1946.
4. Den 28/2 1946 samlades radiointresserade här på Skåres konditori och bildade Växjö Kortvågsamatörer.

historik3Upprop i lokaltidningen 1946

Den första styrelsen bestod av: XY, WR, ABJ, UE, Thure Sjöstrand, AQH, MK och AMJ. Av medlemmarna för första året sticker några ut speciellt:
– Gunne-Bert Wedell, SM5ABJ. Den ende ur den första styrelsen som finns kvar, han är vid god vigör och bor i Stockholm i en ålder av 96 år.

historik4SM5ABJ ingick i den första styrelsen vid bildandet 1946

– Arne Bergzén SM7ABL, som fick certifikat 1948 är still going strong och fortfarande medlem i KSA. Han var till för några år sedan flitig QRP-deltagare i SSA:s månadstester på kortvåg.

historik5SM7ABL blev medlem 1946 och är fortfarande medlem i klubben

– Torsten Ullman, SM7MU (Mister Ullman), var förutom radioamatör världsmästare och olympisk mästare på pistol och deltog i 5 olympiader.

historik_sm7muSM7MU på skjutbanan

– Sture Jönsson, SM7XY, var en eminent konstruktör både inom elektronik och mekanik, troligen vår främste radioamatör. Han började på 40-talet att tillverka telegrafinyckar, fortsatte med de s.k. harlösabuggarna och senare manipulatorer. Buggen kostade 90 kr 1946! Samtliga produkter var ytterst proffsiga.

historik_sm7xySM7XY avsynar en leverans Harlösabuggar

5. Hösten 1949 hade föreningen en monter på en hobbyutställning som pågick i över en vecka i Växjö.

historik_utstallningHobbyutställning i hantverkslokalen i Växjö 1949

6. På 50-talet rullande det på, främst med hembyggda riggar. Några medlemmar hade skaffat kortvågsbeamar. XY hade t.o.m. egenhändigt tillverkat både sin mast och sin yagi. I Mitten på 50-talet inträffade det kraftigaste solfläcksmaximum sedan radion begynnelse vilket innebar fantastiska konditioner, exempelvis kunde 10 m-bandet vara öppet stor del av dygnet och 1956, under det Internationella Geofysiska Året (IGY), gavs möjlighet att använda det magiska 6 m-bandet.

7. På 60-talet hade föreningslivet falnat och nu träffades ett dussintal amatörer hemma hos varandra för fika och radio-snack. Av detta gäng finns fortfarande QW, AYB, BUR, CFR, DBD och DVF kvar och alla är dessutom aktiva utom QW. På tekniksidan kom SSB stort och hembyggen ersattes ofta med ”köpriggar”.
1964 startades företaget Telub i Växjö, inriktat på underhåll av försvarselektronik, vilket innebar att ett antal amatörer tillkom beroende på Telubs expansion.

8. När vi kom in i 70-talet hade antalet amatörer ökat så att hemma-hos-träffar inte var praktiskt möjliga. Det föreslogs att en förening skulle bildas för radioamatörer i Kronobergs län. MO och DBD tog på sig att ta fram stadgar för föreningen och dessa gäller fortfarande med någon mindre komplettering.
Så 1974 bildades föreningen Kronobergs Sändareamatörer (KSA) på ett möte i soldathemmet Betania och den första styrelsen bestod av BUR (numera VE3OBU), MO (SK), ALA (numera SM6), AYB och BIE (numera SM4).
Föreningen blev 1974 medlem i SSA som SM-5737.

historik_bildasBIE och EKT presiderar när KSA bildas 1974

9. Efter idog bearbetning av Växjö kommunen fick vi 1975 hyra en äldre röd stuga på Öster (Högstorpsvägen 100), mitt emot nuvarande Hemköp. Diverse inre ombyggnad och uppsättning av en 30 m mast med 10-15-20 m yagi vidtog liksom inköp av rigg, och 1975 kom vi igång med signalen SK7HW.

historik_klubbstugaKlubbstugan på Högstorpsvägen 100

10. Radiokörande tog fart men föreningens ekonomi belastades hårt av dryga oljenotor för uppvärmning, för stugan var dåligt isolerad och oljepriserna steg kraftigt under 70-talets oljekris.

11. För att klara ekonomin bestämdes att vi skulle anordna någon form av auktion av radioprylar. Den första auktionen hölls 1976 med BUR som auktionist och har hållits nästan varje år sen dess, numera med EKU som auktionist. Detta innebär att auktionerna i år firar 40-årsjubileum.

historik_auktionEKU klubbar ett tyngre objekt

12. 70- och 80-talen innebar hög aktivitet i radioshacket, auktioner, uppbyggnad av repeatrar (först på 2 m och senare även på 70 cm), contestkörande, försök med digitala moder samt föredrag, studiebesök och diverse kurser. Eftersom vi fick tillgång till WARC-banden under 80-talet innebar det att många skaffade sig ny rigg för att kunna köra på de nya banden.

13. Vi provade även på rävjakt och sommaren 1982 arrangerade vi SM i rävjakt i Norrhult 3 mil norr om Växjö under ledning av vår rävjaktsentusiast OY. En något udda inkvarteringen de tävlande, de inhystes i Rosdalas glashytta. Eftersom växjörepeatern hade dålig täckning i Norrhult riggade vi upp en tillfällig lokal repeater med den passande signalen SM7RÄV.

historik_ravjaktStarten vid SM i rävjakt 1982 i Norrhult

14. Verksamheten rullade på under 90-talet, bl.a. körde vi flera gånger månadstest på 2 m från det 25 m höga utsiktstornet i Nykulla 2 mil norr om Växjö. Vid klubbstugan satte upp en 3 el. yagi för 40 m med tveksam funktion. Problemen med TVI ökade trots div. avstörningsåtgärder.
I slutet av decenniet blev vi uppsagda för stugan skulle rivas och ge utrymme för nybyggnation av bostäder.

15. Diskussioner med kommunen ledde till att vi erbjöds hyra torpet Dacke vid sundet mellan Bergundasjöarna ca 3 km från centrum. Stugan hade tidigare använts som värmestuga av I 11 som hade haft ett av sina övningsområden i omgivningarna. Läget var radiomässigt utmärkt men huset var i dåligt skick och det saknades förråd liksom avlopp. Kommunen åtog sig att renovera stugan, bygga nytt separat förråd samt ordna vatten och avlopp, så vi sa OK.
Dessutom fanns en lada på tomten som passade utmärkt att lagra auktionsgods i.

16. Hösten 2000 flyttade vi in i torpet och därefter byggdes en stagad 45 m mast för VHF/UHF-antenner. Vi fixade inredning i radiorum och verkstad/labb och kom igång med radiokörandet från torpet som visade sig har en behagligt låg störningsnivå eftersom torpet var omgivet av två sjöar och ett naturreservat. Några år senare tillkom en ostagad 36 m mast för KV-antenner.

historik_torpetTorpet Dacke med antenner

17. Repeateruppdatering med Echolink och Dstar gjordes. Vi medverkade vid teknikutställningar och därutöver började vi med nationaldagsfirande och sommarfest i trädgården samt julbord i klubbstugan i december.

historik_julbordGVF och YLU angriper julbordet med god aptit

18. År 2005 började vi arrangera kurser för amatörcertifikat och upprepat dessa med något års mellanrum. Varje gång med ett tiotal elever vilket resulterat i ett avsevärt antal nya amatörer i trakten liksom nya klubbmedlemmar. Dessutom utsågs vår medlem VMO till examinator.

historik_kursDBD håller certifikatkurs i klubbstugan

19. Ett märkesår var 2011 då vi arrangerade ett uppskattat SSA årsmöte som hölls i Fagrabäcksskolan och Quality Hotel med ca 200 deltagare, ett halvdussin utställare och ett 15-tal föredragshållare. Dock medförde det omfattande jobbet med årsmötet att vi inte orkade med någon auktion detta år.

historik_arsmoteSSA årsmöte 2011; ordf DZB delar ut stipendium till JZB

20. År 2013 anskaffades en ny Opti kortvågsbeam för 20, 18, 15, 12 och 10 m, ett nytt självavstämmande KV-slutsteg AICOM samt automatiskt antennväxel.

21. År 2016 kunde vi fira att det var 70 år sedan klubben bildades och 40 år sedan vi började med auktionerna. Detta firades som sig bör på Skåres Konditori i samma lokaler som där bildande skedde 1946.

historik_jubileumKSA:s ordförande YSA håller i årsmötet 2016

Vid jubileumårsmötet presenteras även amatörradios historia från begynnelsen på 1920-talet framtill dags dato 2016.

historik_arsmote2DBD drar klubbens historia vid jubileet

22. Antal medlemmar var vid grundandet 1946 ca 30 och årsavgiften 2 kr. På 60-talet hade medlemsantalet gått ner till 15. Vid nystarten 1974 var vi 33 medlemmar och årsavgiften var 50 kr. På 80-talet var vi ca 80 medlemmar, troligen vårt maximum. År 2000 var vi nere i 58 medlemmar och 2015 hade vi ökat till 23. Årsavgiften har under hela 2000-talet varit 200 kr.

24. De riggar vi 2016 har på plats i stugan 2016 är:
KV: ICOM IC-746 med slutsteg ACOM 2000A
Collins KWM-2 med slutsteg Henry 2K
VHF/UHF: TS-2000
Diverse småtranceivrar

historik_apparaterTS-2000 i VHF/UHF-hörnan

Antennparken omfattar 2016:
160/80 m – topplastad vertikalantenn, ca 25 m med jordplan
40 m – dipol samt 3 el yagi (f.n. nertagen för översyn)
30 m – antenn saknas, dipol planeras
20, 18, 15, 12, 10 m Optibeam OB 16-5 med 8 el. på 10 m och 4 el. på övriga band
6 m –6 el yagi
2m – 17 yagi
70 cm – 21 yagi
23 cm – 55 yagi

» ”När radion kom till Milletorp”, radioprogram från 1974 med SM7XY (MP3)