FM 2m

Repeater SK7HW

 

Status: I Drift.

Data

QTH: Hollstorp, Växjö  JO76KU
Frekvens: 145,675 MHz      -600KHz skift
Uteffekt: 20 W
Känslighet: NF = 5 dB
Antenner: 4 x dipoler
Antennhöjd: 90   magl (TX)
180 magl (RX)
205 masl (mastfot)

Funktioner:

Öppning med subton 156,7 Hz,  DTMF 1 eller 1750 Hz ton
Repeatern öppnar och ger en “dutt”, varefter den kopplar ned efter fem sekunder, om man inte gör ett anrop.
Efter anropet ges ID med morsekod. Efter varje pass ges en “dutt” från repeatern.
Duttens tonhöjd beror på signalstyrkan, lägre ton för starkare signalstyrka.
Repeatern hänger i 20 sekunder utan bärvåg in, varefter den tyst går ned.

Repeatern kopplar ner efter fem minuter med öppen brusspärr, långpratare måste släppa mikrofonen ibland… dutten nåste fram.

SK7HW, sänds med morsekod var 8:e minut.

Repeatern sänder ut subtonen 156,7 Hz

Du kan nå vår FM repeater via EchoLink nod# 24393

DTMF funktioner:

0 Kopplar ner repeater, kan öppnas igen
1 Öppnar repeatern
2 Öppnar/stänger brusspärren
20 Matningsspänningen i volt
3 Ger signalstyrka med morsekod, ökande värde för ökande signalstyrka
30 Ger drifttid i timmar med morsekod
60*????? Konverterar DTMF till 5-ton CCIR
61*????? Konverterar DTMF till 5-ton ZVEI
62*????? Konverterar DTMF till 5-ton NATEL
99 Reset av logiken
# “Enter” (om inte brusspärren stänger, vilket även det betyder “enter”)