4SQ

SA7AHC / Mats presentation på mars månadsmöte om phased arrays
och hur bygga en 4-square finns nu att ladda ner på byggsidan

Posted in Nyheter.