MFJ closing down

MFJ kommer att lägga ner verksamheten den 17 maj
se brev från K5FLU/Martin F Jue, här

Posted in Nyheter.